Заборонені предмети

1. Не можуть пересилатись у відправленнях предмети, які становлять загрозу життю, здоров’ю людей, призводять до знищення чи пошкодження інших відправлень та обладнання.

2. У відправленнях забороняється пересилати:

  • вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї (крім несправних частин рушниць, які відправляються магазинами мисливських і рибальських знарядь, правлінням Товариства мисливців і рибалок на адресу заводів-виробників або майстерень з ремонту рушниць, а також цими заводами або майстернями на адресу відповідних магазинів і правління Товариства мисливців та рибалок);
  • холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо);
  • вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством;
  • наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства;
  • токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту, за винятком відправників, які мають відповідні ліцензії на даний вид діяльності;
  • харчові продукти, строк зберігання яких не перевищує 10 діб;
  • крихкі предмети, вироби із скла.

3. У разі виявлення у відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, ТОВ "ДЖЕЙ.АЙ.ТІ. ЕКСПРЕС" повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення в установленому порядку.

Зазначені відправлення тимчасово зберігаються ТОВ "ДЖЕЙ.АЙ.ТІ. ЕКСПРЕС" за місцем їх виявлення з додержанням вимог ведення обліку, схоронності та обмеження доступу до них сторонніх осіб.

Про факт виявлення у відправленнях предметів та речовин та їх затримання ТОВ "ДЖЕЙ.АЙ.ТІ. ЕКСПРЕС" невідкладно повідомляє органи внутрішніх справ чи служби безпеки.

Уповноважені представники зазначених органів у присутності відповідальних представників ТОВ "ДЖЕЙ.АЙ.ТІ. ЕКСПРЕС" в установленому законом порядку проводять вилучення заборонених для пересилання предметів і речовин, про що складається відповідний акт.

Виявлена у відправленнях національна та іноземна валюта (із складанням акту) повертається відправнику за рахунок виявлених коштів за встановленими тарифами.

Виявлені у відправленнях тварини та отруйні рослини передаються відповідно ветеринарним органам чи органам фітосанітарного контролю, про що складається акт.

Виявлені у відправленнях харчові продукти, строк зберігання яких не перевищує 10 діб, а також предмети, які за своїми властивостями чи упакуванням можуть спричинити небезпеку для життя чи здоров’я працівників ТОВ "ДЖЕЙ.АЙ.ТІ. ЕКСПРЕС" або третіх осіб, забруднювати чи псувати (пошкоджувати) інші відправлення та обладнання, вилучаються ТОВ "ДЖЕЙ.АЙ.ТІ. ЕКСПРЕС" та знищуються, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншим шляхом. У зв’язку з цим у порядку, встановленому уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку, складається акт про вилучення і знищення таких предметів та речовин, про що повідомляється відправнику і адресату, за винятком випадків, коли за фактом виявлення зазначених предметів та речовин органами внутрішніх справ чи служби безпеки прийнято рішення про проведення оперативно-пошукових дій.

Відправник відповідно до законодавства України несе відповідальність за вкладення до відправлень заборонених до пересилання предметів